Киевский центр политических исследований и конфликтологии

Архив за год: 2023

О. Кошик

Для економіки В’єтнаму притаманні  високі темпи зростання та швидке підвищення рівню життя населення.          Країна мала cередні темпи зростання ВВП на рівні 6,6 відсотка у 2014-2017 роках і досягла найвищого значення за десятиріччя у 2018 році (7,1 відсотка). У 2019 році  реальний ВВП зріс на 7 відсотків, і у перерахунку на душу населення становив понад 2700 доларів США. У 2020 році темпи зростання ВВП сповільнилися до 2,9 відсотка у зв’язку з негативним впливом пандемії COVID-19.  Значним був прогрес, досягнутий В’єтнамом у напрямі скорочення рівня бідності, який знизився до 6 відсотків у 2019 році з 70 відсотків на початку 90-х років.[1]

В’єтнам відіграє досить важливу роль у зовнішній торгівлі України. У 2020 році він  за обсягами двосторонньої торгівлі товарами з Україною займав 6 місце серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та 32 місце серед країн світу.

Обіг торгівлі товарами  і послугами між Україною та  В’єтнамом  у 2020 році зріс на 21,8 відсотка у порівнянні з 2019 роком (до 653,1 млн. доларів США у вартісному виразі). При цьому обсяг експорту українських товарів та послуг до В’єтнаму збільшився у 1,8 разів і склав 192,1 млн. доларів США, а обсяг імпорту в Україну товарів та послуг з В’єтнаму – на 6,7 відсотка (до 461,0 млн. доларів США).[2]

Важливу роль в успішному розвитку в’єтнамської економіки відіграє малий та середній бізнес.  Малі та середні підприємства складають біля 98 відсотків від загальної кількості підприємств країни, на них припадає 40 відсотків її ВВП та 50 відсотків робочих місць для жителів країни.

Особливістю державної політики В’єтнаму щодо  розвитку малих та середніх підприємств є орієнтація їх на залучення до глобального ланцюжка поставок логістичних послуг, оскільки логістика має велике значення для міжнародної торгівлі. Логістична галузь надає малим та середнім підприємствам великі можливості для приєднання до глобального ланцюжка поставок. В’єтнам розробив національну програму дій по розвитку логістичних послуг.

Національні збори В’єтнаму прийняли закон про надання підтримки малим та середнім підприємствам, який дії з 1 січня 2018 року. Цей закон, як і низка інших законодавчо правових актів передбачає широку низку заходів по розвитку малого та середнього бізнесу в країні. Ці заходи скеровані, перш за все, на створення сприятливого ділового клімату, залученню інвестицій та забезпеченню доступу малих та середніх підприємств до кредитів. Велика увага приділяється стабільності  та виконанню законів. Передбачається активізація інформаційної роботи державних органів для полегшення доступу підприємств до ринків.

Уряд передбачає заходи по скороченню витрат на виробництво для підприємств, таких, як витрати на здійснення адміністративних процедур, митне оформлення, надання ліцензій, оподаткування та інші.

Незважаючи на значні успіхи в розвитку малого та середнього бізнесу у В’єтнамі,          існує ще багато проблем, які не дозволяють йому в повній мірі реалізувати свій потенціал та потребують найскорішого вирішення. Зокрема, Хуінь Дик Тхуан акцентує увагу таких напрямках створення більш сприятливих умов для подальшого розвитку малих та середніх підприємств.

Покращення доступу до фінансування малих та середніх підприємств. Спрощення процедури кредитування і оформлення застави; пом’якшення банківських вимог для малих та середніх підприємств; введення на практиці каналів середньо – та довгострокового фінансування для малих та середніх підприємств, таких, як макрофінансування, фінансовий лізинг, венчурні фонди. Забезпечення права власності на земельну ділянку збільшить фінансування, тому що вона зможе  використовуватися в якості застави для банку.

Реформа податкової системи з метою зниження витрат на дотримання податкового законодавства, які повинні бути скеровані на збільшення доступності і спрощення процесів і процедур для платників податків. Реформа податкової політики повинна також враховувати зменшення можливостей для корупції у виконавчих органах.

Багато з цих проблем актуальні і для України, тому досвід В’єтнаму заслуговує на ретельне вивчення.

[1] Міністерство економіки України. ОГЛЯД ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В’ЄТНАМ [Електронний ресурс] – Доступний з: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=186782e2-e5a5-4ce9-836a-b323fff7fd40&title=OgliadTorgovelnoiPolitikiSotsialistichnoiRespublikiVtnam

 

[2] Там само

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field
Filter by Categories
Акцент
Александр Кошик
Алексей Толпыго
Андрей Видишенко
Антон Финько
В мире
В Украине
Наши книги
Наши эксперты
Публикации и интервью МП
События, комментарии
Социологические исследования
Экономика и финансы Социальные проблемы
Эксперты

Наши эксперты