Киевский центр политических исследований и конфликтологии

О. Кошик

Поширення різноманітних практик недружнього поглинання чи захоплення бізнесу із застосуванням незаконних дій, корупції, насильства, чи здійснення проглинь за рахунок використання суперечностей законодавства, що узагальнюється під поняттям рейдерства, є для України нагальною проблемою. Рейдерство підвищує фінансові ризики здійснення бізнесу в країні, знижує її інвестиційну привабливість, негативно впливає на інвестиційну активність. Ризики втрати інвестованого в бізнес капіталу внаслідок рейдерства в Україні значно перевищують їх рівень в інших країнах, що є однією з причин високих премій за суверенний ризик країни. З метою мінімізації загроз втрати вкладеного капіталу, інвестори надають перевагу фінансуванню бізнесу за допомогою періодичних ін’єкцій власних коштів у формі позик. Наслідком поширеності такої моделі фінансування є надмірно високий рівень боргової залежності значної частини підприємств, що генерує системні кредитні ризики та не сприяє розвитку в країні банківського кредитування.

Поняття рейдерства виникло одночасно із виникненням легально оформленої приватної власності. Проте в сучасному розумінні цього терміна його було уведено в господарчу практику та економічну теорію на межі ХIХ–XX cт. Англійське слово «raid» означає раптовий напад, наліт. При цьому «рейдерством» називають як звичайне, абсолютно законне придбання компанії без згоди фактичного власника та менеджменту, так і силове захоплення з метою зміни власника. У світовій практиці вирізняють такі основні форми рейдерства:

– «біле рейдерство» – законне поглинання господарчого суб’єкта. Його розтлумачують як синонім зливань та поглинань (M&A). Тобто біле рейдерство – це сукупність процесів об’єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку з’являються укрупнені компанії замість декількох меншого розміру. У процесі реалізації цих угод відбувається передача корпоративного контролю, включаючи купівлю та обмін активів. Злиття – це інтеграція двох або більше господарюючих суб’єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає встановлення контролю над суб’єктом господарювання шляхом придбання понад 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної самостійності[1]. Доцільно зазначити, що біле рейдерство загалом нетипове для пострадянських країн, у т. ч. для України. Воно притаманне, як правило, розвиненим країнам із повноцінною ринковою економікою та ефективно діючою законодавчою системою захисту права власності. Біле рейдерство зазвичай розглядається як позитивне явище. Воно сприяє поширенню використання процедури банкрутств, у результаті яких підвищується ефективність менеджменту підприємств та їх бізнес-діяльності, зниження фінансових ризиків здійснення легальної підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності тощо. Проте, в разі якщо використання білого рейдерства не дозволяє вирішити завдання отримання контролю над об’єктом або майном, воно може стати першим етапом до їх несумлінного захоплення у формі «сірого» та «чорного» рейдерства.

– специфіка «сірого рейдерства» полягає в тому, що для недружнього поглинання використовуються «прогалини» у чинному законодавстві. Тобто фактично захоплення відбувається із дотриманням законодавства, однак інструментом слугує саме недосконалість нормативно-правових актів та їх неузгодженість. До сірого рейдерства відносяться також дії корупційного характеру, підкуп чиновників з метою прийняття лобістських рішень на користь рейдерів, маніпуляції з реєстрами, які важко виявити правовими заходами та які можуть стати поштовхом для подальшого чорного рейдерства. Зазвичай до сірого рейдерства відносять і так званий грінмейл (корпоративний шантаж) – блокування та перешкоджання роботі підприємства внаслідок шантажу з боку власників дрібних акцій. Сутність грінмейла полягає в тому, щоб продати свої акції власникам компанії за ціною, що значно вища за ринкову. Ця мета досягається методами, шо оцінюються як неетичні, проте спираються здебільшого на закони про захист прав міноритарних акціонерів, тобто формально не виходять за межі чинного законодавства. Сіре рейдерство, особливо грінмейл, безпосередньо пов’язане зі значними фінансовими ризиками для підприємств, які стали мішенню для рейдерів.

– «чорне рейдерство» – неправове примусове захоплення власності, зазвичай із використанням кримінальних методів. Під час захоплень чорні рейдери використовують методи протиправного доступу до реєстрів акціонерів із подальшим внесенням у них змін, непрозоре скуповування акцій із використанням кримінальних та інших неправових форм примусу. З досвіду України можна стверджувати, що особливий інтерес для чорного рейдерства становлять державні та приватні підприємства, що володіють привабливою з токи зору ринкової вартості нерухомістю.

Перехід від планової до ринкової економіки, приватизаційні процеси, необхідність щодо формування організаційних та інституційних структур, здатних працювати у нових ринкових умовах, і пов’язані з цим проблеми правового характеру зумовили те, що у пострадянських країнах, зокрема в Україні, широко розповсюдилося сіре та чорне рейдерство. Тому у країнах колишнього СРСР, у т.ч. в Україні,   рейдерство розуміють насамперед як організовану злочинну діяльність, що передбачає вчинення низки злочинів, пов’язаних спільним умислом на протиправне захоплення чужої власності, поєднане з використанням неправосудних судових рішень та корупції у правоохоронних органах.

 

[1] M&A (Злиття і поглинання). URL: https://pro-capital.ua

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field
Filter by Categories
Акцент
Александр Кошик
Алексей Толпыго
Андрей Видишенко
Антон Финько
В мире
В Украине
Наши книги
Наши эксперты
Публикации и интервью МП
События, комментарии
Социологические исследования
Экономика и финансы Социальные проблемы
Эксперты

Наши эксперты