Киевский центр политических исследований и конфликтологии

О. Кошик

В останні роки фіксується тенденція скорочення частки великих підприємств у створенні ВВП України. Цей процес відображає не стільки зростання ролі малого та середнього бізнесу в економіці, скільки деіндустріалізацію, яка значно прискорилася у 2014- 2021 рр. В цей період знаходилась на межу банкрутства або навіть припинила діяльність, збанкрутувала значна кількість великих підприємств, які створювали фундамент економіки України.

Мова йде про фактичну втрату ряду ключових галузей, перш за все, промислових. З 2014  роки не було створено жодного серійного літака ні в Києві, ні в Харкові. Фактично припинила свою діяльність суднобудівна галузь, яка виробляє лише невеликі військові катери та річкові вантажні судна, на порядки знизилося виробництво автомобілів тощо. Автопром скоротив виробництво у десятки разів,

О.Охрименко вказує на прямий зв’язок між питомою вагою великого капіталу та загальним рівнем економічного розвитку країн, зокрема, які входять до ЄС. Він посилається на офіційну статистику ЄС, згідно з якою в цілому частка великого бізнесу у ВВП ЄС складає 38%. Частка середнього бізнесу – 29%, а малого – 27%. Але в найбільш розвинених країнах ЄС, Німеччині та Франції, вона сягає, відповідно, 49% та 46%. Малі та середні підприємства домінують у країнах з більш слабкою економікою – на Мальті, Кіпрі, у Болгарії, країнах Балтії.[1]

Втім, не можна погодитися з тезою О.Охрименка про те, що розвиток великого бізнесу є більш пріоритетною задачею, ніж малого та середнього, і що саме він потребує державної підтримки. Малий же і середній бізнес нібито можуть розвиватися без такої підтримки. Це не відповідає досвіду провідних економічних країн світу, зокрема, США та країн ЄС.

У США провідним органом державної підтримки малого бізнесу є Адміністрація малого бізнесу (SBA — Small Business Administration), її регіональні та місцеві відділення. Крім того, в цьому беруть участь комітети Конгресу по справах малого бізнесу і численні спеціальні органи в міністерствах, відомствах і в місцевих органах влади. SBA вирішує три найважливіші завдання: забезпечення фінансової підтримки малих і середніх підприємств; сприяння в отриманні державних замовлень; надання технічних та консультаційних послуг з питань управління. Воно було створено ще у 30-х  рлках  минулого століття.

У ЄС МСП переважають підприємства у високотехнологічних наукоємних галузях. Саме тому в «Акті про малий бізнес в Європі» (SBA) (основний документ, який зараз регулює розвиток МСБ в ЄС) розглядається як основний фактор структурної модернізації економіки, який повинен забезпечити успішний перехід до економіки знань, що базується на засадах інноваційного розвитку. В ньому, зокрема, констатується, що «…процвітання ЄС в майбутньому буду залежати від того, чи буде використаний потенціал зростання та інновацій малих та середніх підприємств»[2].

Протиставлення розвитку великого капіталу розвитку МСБ позбавлене сенсу, особливо зараз, коли є чисельні приклади виникнення великих та надвеликих корпорацій на основі трансформації малих та середніх підприємств. Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation)- транснаціональна корпорація комп’ютерних технологій зі 124 тис. працівниками в 102 країнах є найбільшою у світі компанією — виробником програмного забезпечення.

Вона була заснована у 1975  р.. Тоді в ній працювало лише три особи. Apple Inc. — американська технологічна компанія, яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США. Apple була заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Калиничем Валентином у 1976 з метою розробки та продажу персональних комп’ютерів.      Аналогічні приклади створення ФПГ на основі малих та середніх підприємств є також в Японії, Південній Кореї тощо. МСБ забезпечує створення більше 50% у КНР.

Безумовно, розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, особливо в сфері наукоємних високотехнологічних галузях є важливим фактором реіндустріалізації України на сучасній виробничий базі.

 

[1] А.Охрименко. Может ли малый и средний бизнес обеспечить рост экономики?.[Електронний ресурс] – Доступний з: https://www.google.com.ua/search?q=А.Охрименко.+Может+ли+малый+и+средний+бизнес+обеспечить+рост+экономики%3F&oq

[2] The Small Business Act for Europe. – [Електронний ресурс] – Доступний з: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field
Filter by Categories
Акцент
Александр Кошик
Алексей Толпыго
Андрей Видишенко
Антон Финько
В мире
В Украине
Наши книги
Наши эксперты
Публикации и интервью МП
События, комментарии
Социологические исследования
Экономика и финансы Социальные проблемы
Эксперты

Наши эксперты