Киевский центр политических исследований и конфликтологии

О. Кошик

Виникнення поняття «рейдерство» історично пов’язане з піратством, морськими захопленнями. В Англії вони здійснювалися як власне піратами, які діяли поза законодавчим полем, так і формі так званого «каперства», яке було формою державної політики. В цьому випадку рейдерами називали

кораблі, які, на відміну від піратів, підкорялися владі і здійснювали напади на кораблі та поселення іноземних країн.       

        Поняття рейдерства виникло одночасно з оформленням приватної власності. Проте в сучасному розумінні цього терміну воно було введено в господарчу практику та економічну теорію на межі ХIХ – XX cторіч.

Англійське слово «raid» означає раптовий напад, наліт. При цьому рейдерством називають і звичайне, абсолютно законне придбання компанії без згоди фактичного власника й менеджменту, і силове захоплення з метою зміни власника.

В світовій практиці в залежності від відношення до законодавства зазвичай вирізняють наступні основні форми рейдерства.

Біле рейдерство, законне поглинання господарчого суб’єкта, синонім зливань та поглинань (M&A). Тобто,сукупності процесів об’єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку з’являються укрупнені компанії замість декількох меншого розміру. У процесі цих угод відбувається передача корпоративного контролю, включаючи купівлю та обмін активів. Злиття — це інтеграція двох або більше господарюючих суб’єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає встановлення контролю над суб’єктом господарювання шляхом придбання більше 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної самостійності.

Біле рейдерство в цілому нетипове для пострадянських країн, в тому числі Україні, воно притаманне, як правило, для розвинених країн з повноцінною ринковою економікою та ефективно діючою законодавчою системою захисту права власності.

Біле рейдерство, як правило, розглядається як позитивне явище. Воно сприяє поширенню використання процедури банкрутств, в результаті яких відбувається ефективність менеджменту корпорацій та їх бізнес – діяльності тощо. Проте, в разі, якщо використання білого рейдерства не дозволить вирішити задачу отримання контролю над об’єктом або майном, воно може стати першим етапом їх несумлінного захоплення у формі сірого та чорного рейдерства.

Cіре рейдерство, яке здійснюється з дотриманням законодавства, але при цьому використовуються «прогалини» в діючих законах та інших нормах, які дозволяють здійснити недружнє поглинання.

До сірого рейдерства відносяться також дії корупційного характеру, підкуп чиновників з метою прийняття лоббістких рішень на користь рейдерів, маніпуляції з реєстрами, які важко виявити правовими заходами і які можуть стати поштовхом для подальшого чорного рейдерства.

Зазвичай то сірого рейдерства відносять і так званий грінмейл (корпоративний шантаж) — блокування та перешкоджання роботі підприємства внаслідок шантажу з боку власників дрібних акцій. Сутність грінемейла у тому, щоб продати свої акції власникам компанії по ціні, яка значно вище ринкової. Ця мета досягається методами, які оцінюються як неетичні, але спираються здебільшого на закони про захист прав міноритарних акціонерів, тобто, не виходять за межі діючого законодавства.

Чорне рейдерство – неправовове примусове захоплення власності, часто-густо з використанням кримінальних методів.

Під час захоплень чорні рейдери використовують методи протиправного доступу до реєстрів акціонерів з подальшим внесенням в них змін, непрозоре скуповування акцій з використанням кримінальних та інших не правових форм примусу. Особливий інтерес становлять державні та приватні підприємства, що володіють нерухомістю.

Перехід від планової до ринкової економіки, приватизаційні процеси, необхідність формування організаційних та інституційних структур, здатних працювати в нових ринкових умовах і пов’язані з цим проблеми правового характеру зумовили те, що у пострадянських країнах, в том у числі в Україні, широкого поширення набули сіре та чорне рейдерство

Тому країнах колишнього СРСР, зокрема в Україні, під рейдерством розуміють, перш за все, організовану злочинну діяльність, що передбачає вчинення низки злочинів, пов’язаних спільним умислом на протиправне захоплення чужої власності, поєднане з використанням неправосудних судових рішень та корупції у правоохоронних органах.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
acf-field
Filter by Categories
Акцент
Александр Кошик
Алексей Толпыго
Андрей Видишенко
Антон Финько
В мире
В Украине
Наши книги
Наши эксперты
Публикации и интервью МП
События, комментарии
Социологические исследования
Экономика и финансы Социальные проблемы
Эксперты

Наши эксперты